Paní K. – 65 let

A dnes tento dojem mohu potvrdit, ba naopak v mnohém rozhojnit. Bydlení mi poskytuje bezpečí a zbavilo mě starostí o zajišťování údržbářských prací. Potřebovala-li bych, mohu si tu zajistit nákupy, úklid, asistenci – třeba i doprovod k lékaři. A k tomu velikánský bonus – vzdělávací, zájmové a kulturní vyžití v pestrém a bohatém rozsahu. Koncerty mají opravdu mimořádnou kvalitu („své večery“ mají i milovníci taneční hudby a tance). Dramatický kroužek se stal mou nejoblíbenější aktivitou. Týdně se v dobré náladě setkáváme při „oprašovačkách“ či zkouškách nového představení. Teď žijeme chystáním komponovaného pořadu „Erbenovy květiny“ a připravujeme se na další ročník Festivalu seniorských divadel „Divadelní lázně“. Na tom, že veškerá umělecká tvorba probíhá kvalitně a s radostí, má nemalý podíl přátelská, tvůrčími schopnostmi a energií oplývající paní režisérka, která absolutně popírá původ názvu profese z latinského regere (panovat, vládnout). A když se mi chce jen tak si povídat s milými spolubydlícími, sednu si do altánku v zahradě nebo do kavárničky. Nebo jdu na procházku krásnou přírodou, která je vůkol. Co víc kromě zdraví, si mám přát?